Aktuality

02.10.2015 -

Psychosomatický sklípek Kobylí

Vážení členové Sdružení pro psychosomatiku,

Srdečně vás zveme na tradiční Psychosomatický sklípek! Akce se bude konat v inspirativním prostředí malebné vinařské obce Kobylí v termínu od 2.- do 4. října 2015. V plánu je odborný program, výlety do okolí, ochutnávka vín a neformální diskuze. Počet míst je omezený, závazné přihlášky posílejte, prosím, na e-mailovou adresu: gseidlova@atlas.cz do 15.června 2015 Účastníkům akce budou zaslány informace o možnostech ubytování, stravování a plánovaném programu. Tématem odborné části setkání je otázka: „Je pro mou pro mou práci důležité, kdo pacienta/klienta ke mně poslal?“

za výbor SPPS Gabriela Seidlová

10.6.2015 -

Setkání SPPS PŘELOŽENO

Vzhledem k předpokládané malé účasti na středečním setkání SPPS bylo toto zrušeno. O novém termínu Vás budeme informovat. Za SPPS Danuše Jandourková

10.6.2015 -

Setkání SPPS - přeloženo

Vážení členové Sdružení pro psychosomatiku,

dovolujeme si Vás pozvat na další setkání našeho sdružení,
které se uskuteční 10. 6. v 18 hodin
Cafe restaurant Sudička, Nitranská 7, Praha 3
Plánujeme nezávazné setkání členů, naše povídání se bude odvíjet od tématu „Nic se nenašlo!“ (pacientovo konstatování negativních výsledků somatických vyšetření)

Těšíme se na Vás a uvítáme, pokud nám dáte dopředu vědět, zda přijdete. Usnadníte nám tak organizaci – zamluvení vhodného počtu míst.

Za výbor SPPS G. Seidlová a Z. Vondřichová

18.3.2015 -

Členská schůze SPPS

Vážení přátelé psychosomatiky,

členové Sdružení pro psychosomatiku,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi SPPS,

která se koná

ve středu 18. 3. 2015 v 17 hodin

kapli Kliniky dětí a dorostu v FN Královské Vinohrady.

Organizační část schůze bude věnována výroční zprávě, návrhu rozpočtu, členským příspěvkům na rok 2015, revizi členské základny a programu na celý rok.

Odborná část schůze se bude odvíjet od tématu „Psychosomatika v léčbě bolesti“.

PhDr. H. Růžičková a MUDr. Ivan Vondřich nabídnou zkušenosti ze svých pracovišť, můžeme se věnovat podobnostem i rozdílům a rozvinout diskusi o vlastních zkušenostech s psychosomatikou ve své praxi.

Výbor Psychosomatického sdružení se sejde v jiném termínu v průběhu března, v návaznosti na závěry členské schůze.

Těšíme se na Vás a uvítáme, pokud nám dáte dopředu vědět, zda přijdete. Usnadníte nám tak organizaci.

Za výbor SPPS Z. Vondřichová

26.11.2014 -

Členská schůze SPPS

Vážení členové Sdružení pro psychosomatiku,

Zveme vás na členskou schůzi SPPS,

která se uskuteční 26. listopadu 2014 v 17 hodin v malé posluchárně v suterénu Kliniky dětí a dorostu FNKV (Pavilon M vlevo od hlavní brány).

Na této schůzi bychom měli schválit konečné znění stanov Sdružení pro psychosomatiku tak, abychom mohli dokončit avizovanou transformaci na spolek. Nové stanovy obsahují zejména:

  • Upravené podmínky pro přijímání členů.
  • Upravené podmínky pro zánik členství ve spolku.
  • Mění se počet členů výboru, délka jeho funkčního období, je stanovena funkce předsedy a hospodáře. Neobnovuje se funkce revizora.
  • Usnášení schopnost členské schůze se odvozuje podle celkového počtu členů, je upravena možnost, když není členská schůze usnášeníschopná.
  • Pravděpodobně se bude měnit sídlo spolku, nové určí nově zvolený výbor.

Návrh stanov spolku „Sdružení pro psychosomatiku“ najdete v druhé příloze. Prosíme, čtěte pozorně, abyste mohli přednést své poznámky, nebo odpovědně hlasovat pro jejich přijetí/nepřijetí.

Při této příležitosti je třeba také zvolit nový výbor SPPS, tentokrát 5ti členný (pokud dojde ke schválení stanov, kde je navržen tento počet členů). Prosíme tedy také zájemce o kandidaturu do výboru, aby nám dali vědět co nejdříve, abychom mohli volby řádně připravit.

V rámci této členské schůze očekáváme také povídání o dalším směřování a aktivitě spolku/sdružení, které může být inspirováno jak návrhem stanov, tak i volbou nového výboru.

Organizaci členské schůze nám usnadníte, pokud dáte včas vědět, že přijdete. Děkujeme.

Těšíme se na vás a na spolupráci s vámi,

za výbor SPPS Zuzana Vondřichová

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008